Oplatí sa investovať do energeticky úsporného domu?

Stavba nového domu je veľmi dôležitou investíciou v živote každého človeka. Od novopostaveného domu sa očakáva, že bude členom domácnosti slúžiť dlhé roky, bude pohodlný a bezpečný. Z dlhodobého hľadiska sa oplatí zvážiť aj náklady na prevádzku a údržbu budovy. Investíciou, ktorá si síce vyžaduje väčšie finančné náklady vo fáze výstavby, ale v priebehu rokov vám ušetrí veľa peňazí, je energeticky úsporný dom.

Energetická účinnosť - aká?

Energeticky úsporné domy sa vyznačujú oveľa nižšou spotrebou energie na vykurovanie priestorov budovy ako iné objekty. Tento efekt je výsledkom starostlivo naplánovaných opatrení zameraných na zabezpečenie čo najvyššej účinnosti budovy. Výstavba energeticky úsporných domov je predovšetkým projekt, ktorý zohľadňuje umiestnenie domu na pozemku vhodným spôsobom vo vzťahu ku svetovým stranám. Mimoriadne dôležitý je aj výber tvaru budovy. Musí byť navrhnutý tak, aby sa zabránilo vzniku tepelných mostov. Pri projektovaní domu je okrem konštrukcie veľmi dôležité naplánovať aj zasklenie. Všetky prvky práce na dobrom pláne, ktorý je základom pre stavbu energeticky efektívneho domu, prinesú zamýšľané výsledky.

Úspory za rok

V štandardných energeticky úsporných domoch sa potreba energie pohybuje v rozmedzí od 40 do 70 kWh/m² za rok, v nízkoenergetických domoch od 15 do 40 kWh/m² za rok a v pasívnych domoch maximálne 15 kWh/m² za rok. Dlhodobá perspektíva investície do energeticky úsporného domu je preto pôsobivá. Minimalizácia nákladov na spotrebu energie na vykurovanie domu prináša veľmi veľké úspory.

Fakty a mýty

Výstavba energeticky úsporných domov vytvára dodatočné náklady spojené s realizáciou špeciálneho projektu, použitím moderných technológií a materiálov na zabezpečenie energetickej účinnosti budovy. Táto investícia sa však v budúcnosti nepochybne vráti. Zvýšené náklady na výstavbu energeticky úsporných domov zaručujú najvyššiu kvalitu konečného výsledku. Takýto dom znamená minimálne tepelné straty, takže sa znižuje spotreba energie na vykurovanie priestoru budovy. Zároveň je zaručené vynikajúce vetranie budovy. Rozmiestnenie miestností a tvar domu je urobený najvhodnejším spôsobom vo vzťahu k svetovým stranám. Tým sa zabezpečí využívanie prirodzenej slnečnej energie na výrobu energie.

Náklady na výstavbu energeticky úsporného domu

Jedným z najväčších mýtov je, že takéto domy nie sú kvôli cene dostupné pre každého. Je však pravda, že tí, ktorí si môžu dovoliť postaviť štandardný dom, si môžu dovoliť aj energeticky úsporný dom. Realita je taká, že pri súčasných technológiách používaných pri výstavbe domov je takmer každý projekt energeticky úsporným domom. Dnes je už štandardom tepelná izolácia pomocou 20 cm hrubého polystyrénu, použitie 30 cm vlny v podkroví a okná s trojsklom.

Mali by ste si tiež uvedomiť, že výstavba energeticky úsporného domu nie je len príležitosťou na získanie dotácie, ale znamená aj veľmi veľký úspora nákladov na vykurovanie a elektrickú energiuktoré sa v najbližších rokoch rýchlo vrátia. Cena investície závisí aj od stavu dokončenia domu, či ide o hrubú stavbu, developerský projekt alebo stavbu na kľúč.