Pasivní nebo energeticky úsporný dům?

Plánujete výstavbu domu? Chcete, aby vaše obydlí bylo ekologické, ale především ekonomické? Speciálně pro vás jsme připravili krátký přehled, který vám pomůže porovnat pasivní dům a energeticky úsporný dům.

Co je pasivní dům?

Než přejdeme k rozdílům mezi pasivním a energeticky úsporným domem, stojí za to si přiblížit definici jednoho z nich. Pasivní dům není nic jiného než budova s vhodnou izolací a využitím řešení, díky nímž bude energeticky úsporná a co nejvíce soběstačná. Co to znamená v praxi? Pasivní domy jsou často stavěny s ohledem na úspory. Odhaduje se, že celkové náklady na výstavbu pasivního domu se vrátí po více než deseti letech aktivního bydlení v něm. Jaké podmínky musí být splněny, aby bylo možné hovořit o pasivní budově? Jedním z nejčastěji používaných řešení v tomto typu stavebnictví jsou samozřejmě solární panely. Díky vhodně umístěným bateriím získává domácnost energii, kterou může využít pro své vlastní účely a snížit tím částky na fakturách za elektřinu. Další informací, kterou je třeba vědět, je skutečnost, že pasivní domy mají relativně malý počet zdí. Ptáte se proč? Mnoho lidí říká, že tento typ budov by měl být velmi dobře izolovaný a utěsněný, aby dům co nejlépe zadržoval teplo. Pro větší utěsnění domu se v něm neumísťuje velké množství oken, a proto může být interiér domu tmavý. Malé množství stěn pomáhá udržet váš domov v teple a také zajišťuje, že se sluneční světlo šíří po celém prostoru domu.

Jaký je rozdíl mezi pasivním domem a energeticky úsporným domem?

Hlavním úkolem energeticky úsporného domu je snížit potřebu využívání energie, zatímco pasivní dům nejen snižuje spotřebu energie, ale také ji vyrábí. Dalším nesmírně důležitým rozdílem je skutečnost, že takzvaný pasivní dům nepotřebuje topný systém sestávající mimo jiné z radiátorů, protože díky vynikající izolaci akumuluje teplo a poskytuje stejnou teplotu v každé části budovy. Pokud tedy pasivní domy nepotřebují klasický systém vytápění, jak se v něm udržuje teplo v zimě? Odhaduje se, že energetická náročnost pasivního domu nesmí překročit 15 kWh/m² za rok. I když se tato čísla mohou ukázat jako zavádějící, znamená to, že k zajištění tepla v pasivním domě stačí 1,5 litru topného oleje na 1 m². To je velmi dobrý výsledek, který vám umožní ušetřit hodně peněz.

Vyplatí se výstavba pasivního domu?

S ohledem na informace obsažené v tomto textu lze vyvodit, že pasivní dům je spojen s velkou úsporou, takže jeho ekonomická rentabilita je nepopiratelná. Při rozhodování o zahájení výstavby je třeba vzít v úvahu, že mezi požadavky, které musí budova splňovat, patří mimo jiné součinitel prostupu tepla nižší než 0,80 W pro okna a dveře. Stavba energeticky úsporného domu je z právního hlediska nepochybně mnohem jednodušší. Shrneme-li všechny výhody a nevýhody, můžete se sami rozhodnout, na který dům vsadíte.