Prodej chaty


Mapa:

Kraj:Plzeňský
Okres:Tachov
Nejbližší obec:Třemešné
Celk. plocha:758 m2
Zast. plocha:18 m2
Užitná plocha:35 m2

Cena: 1,- Kč


PRODÁNO !

Předmětem prodeje je zděný rekreační objekt – rekreační chata. Stavba byla budována ve dvou etapách. První část v roce 1997 – řádně zkolaudováno. Druhá část spočívající v přístavbě koupelny a zádveří v roce 2010 – dosud nebylo kolaudováno. Stavba je nepodsklepená o jednom nadzemním podlaží s jednou podkroví místností. Založení objektu provedeno na základové desce. Svislé nosné konstrukce zděné (z dutých cihel v tl. 25 cm nebo porobetonových tvárnic v tl. 30 cm). Střecha sedlová. Krov dřevěný. Střešní krytina šindel, nad vstupem lepenka. Okna částečně plastová, západní a podkrovní okna dřevěná. Vstupní dveře plastové.  Prostor před vstupem do objektu připraven k položení dlažby (aktuálně pouze kamenivo). Fasáda hladká se zateplením (polystyren 10 cm), západní návětrná strana se známkami blednutí fasádní barvy včetně částečného opadávání omítky. Vnitřní povrchy hladké, v koupelně a v kuchyni keramické. Povrchy podlah keramické, v podkroví dřevěné. Objekt je z veřejných inženýrských sítí napojen na rozvod elektrické energie, na veřejnou kanalizaci. Přes pozemek též probíhá část veřejné kanalizace pro další objekt v sousedství. Na pozemek je provedena přípojka obecního vodovodu. Tato končí v šachtě cca 13 m od objektu rekreace. Do objektu přípojka vody provedena není, napojení na vodovod je řešeno povrchovým rozvodem. Vytápění objektu plánováno jako ústřední el. kotlem; zdroj vytápění není v objektu instalován, též jsou demontována topná tělesa. Elektroinstalace provedena pouze částečná, provedeny pouze rozvody, chybí osazení pojistkové skříně, vypínačů, zásuvek apod. Dle vyjádření zástupce vlastníka bude též provedena demontáž el. bojleru, kuchyňské linky. Dispozice objektu: I.NP zádveří, kuchyně, koupelna (v provedení vana, umyvadlo demontováno), WC splachovací (podomítkové provedení), technická komora (pro umístění el. bojleru a el. kotle), schodiště; v podkroví jeden pokoj, chodbička u schodiště. Objekt lze hodnotit jako objekt v dobrém stavebně technickém stavu, a to s ohledem na stáří objektu i na prováděnou nutnou údržbu. Objekt bude i přesto vyžadovat investice do dovybavení, provedení některých drobných oprav. Též bude nutné provést kolaudaci přístavby.

Předmět ocenění dále tvoří pozemky v jednotném funkčním celku se stavbou, a to dva pozemky stavební 451 a 18 m2, a pozemek zahrady 289 m2; celková výměra pozemků je 758 m2. Pozemky jsou převážně rovinaté s tím, že při své severní hranici částečně tvoří značný terénní skok k hlavní průjezdní obecní komunikaci. Při jižní hranici sousedí oceňovaný celek s další místní komunikací. Tato je dle vyjádření starosty obce nedostatečně široká a v zimních měsících činí malá šířka komunikace potíže při údržbě - odhrnování sněhu (podél průjezdního úseku chybí prostor pro umístění odhrnutého sněhu). Záměrem obce je rozšíření této komunikace za podmínky uzavření potřebné dohody s vlastníky sousedních pozemků.

Na pozemku parc. č. st. 8, k.ú. Třemešné, se při jeho severovýchodní hranici nachází kopaná studna, hl. 10 m, stáří nezjištěno, dle zjištění se má jednat o obecní studnu. Dle vyjádření starosty obce Třemešná tato není předmětem evidence obecního majetku.

Příslušenství tvoří oplocení (severní část v devastovaném stavu; dle vyjádření zástupce vlastníka bude provedena demontáž dřevěných výplňových panelů jižní části oplocení, v místě zůstanou pouze podezdívka a ocelové sloupky), přípojky inženýrských sítí, trvalé porosty.

 

Sdílet

Potřebujete ocenit nemovitost?

Spolupracujeme

advokát Mgr. Alice Benešová

advokát JUDr. Jan Mareš

advokát JUDr. Eva Brožová, Ph.D.

notář Mgr. Zdeňka Pláničková

znalec Hana Moulíková

znalec Kamil Němeček


 

 

Hledáme makléře, zejména pro Středočeský kraj a Prahu, dále pro kraj Vysočinu a pro Plzeňský kraj. Nabídku zašlete na email - viz níže.

 

Jsme také na

Facebook_ico.jpg