Proè s námi?

Takže .........

 • poskytujeme vždy a všem kompletní služby spojené s prodejem èi nákupem nemovitosti
 • nabízíme prodávajícím i kupujícím kompletní právní servis spojený s prodejem (koupí) RD, bytu, chalupy nebo chaty (naše advokátní kanceláø je zároveò garantem smlouvy pøi pøevodu (prodeji nemovitosti)
 • zdarma nabízíme svého finanèního poradce, který Vám vybere a poradí jak nejlépe a nejlevnìji financovat vybranou nemovitost (spolupracujeme se všemi bankovními domy na území ÈR, navštívíme Vás i doma)
 • budeme inzerovat Vaši nemovitost v našich novinách, na našich webových stránkách a jiných realitních serverech
 • nabídneme Vaši nemovitost zdarma klientùm z naší rozsáhlé databáze poptávky
 • nabídneme Vám možnost, kdy si budete moci svoji nemovitost nabízet i sami nezávisle na našich aktivitách
 • zajistíme prohlídky Vaší nemovitosti i bez Vaší pøítomnosti
 • náš znalec Vám ocení jakoukoliv nemovitost a to pro tabulkový nebo tržní odhad
 • zajistíme Vám zcela zdarma vypracování a podání Daòového pøiznání, pøevody energií a.j.
 • zajistíme pøedání nemovitosti kupujícímu spoleènì s vypracováním pøedávacího protokolu, za úèasti realitního makléøe
 • Vám rychle vyplatíme kupní cenu za Vaši nemovitost

naše heslo je i patentovaným logem firmy, tedy servis od „A“ až do „Z“, tj. do samotného ukonèení zakázky a spokojenosti zákazníka, že mu byly poskytnuty kompletní služby