OcenÝme VaÜi nemovitost

Pot°ebujete znaleckř posudek VaÜÝ nemovitosti

  • vypl˛te prosÝm tento dotaznÝk
  • na zßkladý uvedenřch ˙daj¨ Vßs nßÜ znalec Ŕi maklÚ° navÜtÝvÝ a dohodne se s Vßmi na dalÜÝm postupu ľ dle VaÜich po×adavk¨
  • vypracujeme tabulkovř nebo tr×nÝ znaleckř posudek
  • stanovÝme reßlnou tr×nÝ cenu !!!
  • pokud budete chtÝt, prodßme VaÜi nemovitost za dohodnutou cenu

OcenÝme VaÜi nemovitost:
Zadejte p°esnou adresu oce˛ovanÚ nemovitosti:
Ulice a Ŕ. popisnÚ:
╚Ýslo bytovÚ jednotky (jen u bytu):
Mýsto / obec:
PS╚:
Vypl˛te prosÝm kontaktnÝ ˙daje:
JmÚno:
P°ÝjmenÝ:
Ulice, Ŕ.p.:
Mýsto:
PS╚:
Telefon:
Email:


naÜe heslo je i patentovanřm logem firmy, tedy servis od äAô a× do äZô, tj. do samotnÚho ukonŔenÝ zakßzky a spokojenosti zßkaznÝka, ×e mu byly poskytnuty kompletnÝ slu×by