Inzerujte u nás

Chcete s námi inzerovat Vaši nemovitost?
vyplòte prosím tento dotazník nebo nás kontaktujte na výše uvedených tel. èíslech na základì uvedených údajù Vás náš makléø navštíví (na tzv. nezávazné schùzce) a dohodne se s Vámi na dalším postupu dle Vašich požadavkù podrobnì zdokumentujeme Vaši nemovitost, abychom mohli kupujícím podávat ucelené informace (poøídíme foto, zkontrolujeme stavební dokumentaci – plánky a.p.) stanovíme reálnou tržní cenu prodáme Vaši nemovitost za dohodnutou cenu


V pøípadì zájmu prosíme o vyplnìní formuláøe:
popis nemovitosti:
kontaktní údaje:
jméno:
pøíjmení:
telefon:
e-mail:


naše heslo je i patentovaným logem firmy, tedy servis od „A“ až do „Z“, tj. do samotného ukonèení zakázky a spokojenosti zákazníka, že mu byly poskytnuty kompletní služby